Bygdetrav 9 mars

Prop 1.

Kategori A, körda av licensinnehavare från 8 år.

1140 m Gamla Specialaren, grundtid efter långsammaste anmälda ponny.

40 m fördel för ponny som körs av licensinnehavare som kört 5 eller färre officiella lopp.

Företräde för ponny med Hagmyren som hemmabana.

Prispoäng: 300-100-100

 

Prop 2.

Kategori B, körda av licensinnehavare från 13 år.

1640 m Gamla Specialaren, grundtid efter långsammaste anmälda ponny.

40 m fördel för ponny som körs av licensinnehavare som kört 5 eller färre officiella lopp.

Företräde för ponny med Hagmyren som hemmabana.

Prispoäng: 300-100-100

 

Förtydligande Gamla Specialaren:
Specialaren är ett lopp som liknar det handicapsystem som ofta används inom norska ponnytravet. Ponnyn handicapas (placeras på distans) efter sitt rekord samt de fyra senast noterade tiderna i sulkylopp oavsett när de uppnåtts, dock högst rekordet plus 15 sekunder.
Starter då ponnyn diskvalificerats, ej noterats för tid (i.t.) eller gått montélopp, kvallopp eller idealtidslopp ska ej räknas. I stället räknas närmast föregående start o.s.v.

De fyra senaste tiderna räknas oavsett när dessa uppnåtts. Har ponnyn ej startat fyra gånger så distanseras den efter sitt rekord.