Är du intresserad att ta Kör/Monté eller tränarlicens hos oss på Hagmyren?

Förkunskaper

Kör/montélicens:
Deltagaren ska ha goda kör- eller ridkunskaper, vilket innebär att deltagaren självständigt kanköra/rida en häst
i anpassat motionstempo, avgöra lämpligt värmningstempo samt även kunna köra/rida i fortare tempo
enligt förutbestämd fart samt behärska tidtagning under ridning/körning.
Deltagaren ska regelbundet ha kört/ridit snabbjobb på tävlingsbanan och behärska hästen både vid enskild körning som tillsammans i grupp på banan.

Deltagaren ska kunna sela/sadla ut en häst på egen hand och även sköta all hantering med hästen
i samband med för- och efterarbete kopplat till träning.
Deltagaren ska utöver detta även ha allmän kännedom om voltstart och kör/ridregler på travbanan.
Deltagaren får påbörja utbildningen det år denne fyller 15 år om målsman godkänner deltagandet.
Deltagaren ansvarar själv för att en lämplig häst används i utbildningsloppen. Hästen ska minst ha gjort ett godkänt kvallopp och ha en ansvarig tränare. Hästen får vara överårig, men den ska vara i god kondition för att kunna gå
utbildningslopp. Den överåriga hästen behöver inte ha en ansvarig tränare utan hästens ägare är ytterst ansvarig.
Utbildningsledare äger rätt att avvisa icke lämplig häst i utbildningslopp.
Förkunskaperna ska styrkas med goda referenser.

Tränarlicens:
Deltagaren ska ha praktisk erfarenhet av hästhållning, vilket innebär att regelbundet ha skött om häst med
de dagliga rutiner det innebär med häst- och stallskötsel.
Deltagaren ska ha goda grundkunskaper om travhästens skötsel och träning samt körning och självständigt kunna
sela ut ett ekipage.
Deltagaren ska ha goda körkunskaper, vilket innebär att deltagaren självständigt kan köra en häst i anpassat
motionstempo, avgöra lämpligt värmningstempo samt även kunna köra i fortare tempo enligt förutbestämd fart
samt behärska tidtagning under körning.

Deltagaren ansvarar själv för att medta lämplig travhäst till de praktiska momenten i kursen, om inget annat anges
från den lokala travskolan. Utbildningsledare äger rätt att avisa icke lämplig häst.
Deltagaren ska vara 16 år eller äldre. Licensen kan lösas ut först vid 18 års ålder.
Förkunskaperna ska kunna styrkas med goda referenser.

Pris:
B-tränarlicens: 1100 kr (Väljer man att göra teori på webben så kostar kursen 900 kr)
Kör/montélicens: 1700 kr.

Om man genomför utbildningen och blir godkänd så betalar vi för utbildningen när första aktivitet är gjord.
Kravet är att man tar ut sin licens hos oss här på Hagmyren.

Vid intresse, maila travskolan@hagmyren.travsport.se eller ring 0650-54 20 63.