Tvärmöte 2 Hagmyrens Travrestaurang 10/4 2019 kl. 18:00 

Mattias hälsar dagens ca 20 deltagare välkomna till Tvärmöte 2 och berättar att en
 ny entreprenör ska anlitas 30 timmar/vecka, (f.n. 40 tim.) som fördelas mellan föreningarna. Maria Lindell frågar om timmarna kan sparas i någon form av ”timbank” för att användas när det behövs.

Våra föreningar
Två personer från varje förening samt NHT och Bankommittén, träffas nästa gång den 24/4 kl. 17:00 för att smida planer om framtiden.

Då tekniken inte fungerar, så har Mattias högläsning ur föregående protokoll (15/1) från datorn.

JOP berättar om ett två-dagars möte i Stockholm med Tränarföreningen, med bland annat studiebesök i Värta-hamnen och Kanal 75, samt diskussioner om träning, tävling och minskning av antalet tränare runt om i landet. I dagsläget har ca 400 tränare ca 8000 häst.

Mattias fortsätter att berätta ur föregående protokoll och nämner bland annat Hagmyrens Travgala 9 mars, som upplevts positivt av alla inblandade.

SMK Hälsinge
Urban Norlin (ny ordf.) presenterar sig och Kjell Mattsson informerar om samarbetet mellan SMK Hälsinge och Arena Hagmyren, samt det fortsatta bygget av banan.
Målsättningen är att startraka och kurvor ska asfalteras innan hösten 2019. Man kommer även att lägga ner ett antal trummor för att leda bort vatten från banan.
Den 3 februari kördes den första av två deltävlingar i Bilmetro Vinter Cup, med ca 70 startande ekipage på spolad is. Man fick då fina lovord från både tävlande och besökare för möjligheterna till att se tävlingarna från läktare och/eller restaurang, något man inte är van vid från andra tävlingar. Den andra deltävlingen som skulle köras den 2 mars töade tyvärr bort, vilket gjorde att man fick ställa in och därmed gick miste om en del intäkter. Nästa tävling som arrangeras blir Marknadsrally i september. En tävlingshelg som man hoppas ska kunna vara återkommande på Arena Hagmyren vid samma tid varje år. På fråga från mötets åhörare svarar SMK att banan som är 900 meter lång och 10 meter bred, är besiktigad och godkänd för tävlingar med såväl Folkrace som Rallycross som Cross-Cart.
SMK har medvetet gått in för att ha tävlingar med bra prispengar som lockar bättre förare och intressanta tävlingar för både aktiva och publik. Förra säsongen byggdes tre garage på området, som i år ska utökas med några till för att till slut bli tio garage som kan husera föreningens tävlingsbilar. När det är klart har man ambitionen att köra företagsheat, något som man vet är populärt bland företagare och idag körs med framgång ibland annat Borlänge. Man berättar att man förhoppningsvis får möjlighet att renovera en Stock-Car, byggd på en Ford -34 som donerats till föreningen. Den kördes för många år sedan på Lillfjärdens is-tävlingar. En annan bil som finns hos SMK är en Volvo V70 som handikappanpassats för att även personer med funktionshinder ska kunna vara verksamma inom motorsporten. Den ska visas och användas i samarbete med A-assistans.
I dag har klubben ca 300 medlemmar, varav ca 70 med egna fordon.

Mattias informerar att Centrumtravet på Drottninggatan går av stapeln lördag 31 augusti, samma dag som Lions Familjedag och Drakbåtsfestivalen på Möljen. Detta ses som positivt då massor av människor är i rörelse och vi siktar på att tillsammans med Ponnytrav och någon form av Gat-race från SMK Hälsinge, marknadsföra Arena Hagmyren för stadsborna.

Vi är alla överens om att vi ska bli bättre på att få föreningarna att samarbeta och ta hjälp av varandra för att kunna växa.

En fråga ställs om det skiljer i prispengar på banorna? Mattias svarar;
Den lägsta prissumman i ”vardagstravet” är 20.000 kr på säsongsbanor och 25.000 kr på året runt banor därav skiljs exempelvis Bollnäs och Hagmyren åt.

När frågor och svar är utredda så tackar vi för intresset och ser fram emot att fortsätta kvällen med en föreläsning om avel, från Björn Swenson och Lotta Bodin.

 

Vid penan: Tommy Svensson
Justerat av: Mattias Frick

 

 

Tvärmöte 1 Hagmyrens Travrestaurang 15/1 2019 kl. 17:30

Mattias hälsar alla (42 st. anmälda) välkomna till kvällens möte och förklarar att NHT:s tanke är att på detta vis återuppta en tidigare funktion som grundats av Sten Bodin.
Förhoppningen är att kunna ses för att dryfta tankar och idéer en gång/kvartal och därigenom stärka vi-känslan och samarbetet mellan föreningarna.

Håkan Bohjort berättar att Sleipners uppdrag för närvarande bland annat består i Stallgrind och Unghästvisning. Han ser positivt på att vi nu i år anordnar Kallbloddagen, då Sleipner-dagarna försvinner efter åtta år i samarbete med Bollnästravet. En fundering är hur söndag kommer att fungera som tävlingsdag.

Hästägareföreningen representeras ikväll av ordf. Göran Westberg, som talar om att deras uppgifter bland annat är att sköta Info-disken i Toto-hallen, stå i entrén samt att ansvara för provloppen. Man har idag 64 st. enkla medlemskap (exkl. familjemedlemmar) en minskning med ca 15 st. från 2017, vilket man naturligtvis har som mål att ändra till en ökning under detta år. Till provloppen har det varit dålig uppslutning, ett flertal åker till Bergsåker och Bollnäs istället, med anledning av att vår bana håller för låg kvalité och att det är för få hästar att köra emot. Göran är självkritisk, då han och många andra har alldeles för mycket annat att göra, vilket innebär att det finns för lite tid att lägga till Hästägareföreningen. Han vill gärna ha mer hjälp från medlemmarna (utanför styrelsen) när det gäller att ordna events och annat som bidrar till att öka hästintresset och avslutar sin presentation med tillförsikt och konstaterar att vi 2018 lyckades få bra publiksiffror trots lite sämre trav.

Therese Persson från Ponnytravklubben berättade om föreningens heldag den 19/5 och att man 2019 har ytterligare 9 dagar där ponnylopp körs insprängda vid övriga tävlingsdagar.
Idag har man 28 medlemmar i klubben och man har som mål att få ett ännu tätare samarbete med Travskolan. Ett förslag är att baka in Ponnyklubbens medlemsavgift i Travskolans kursavgift, så att man per automatik blir medlem och därigenom på ett enklare sätt ”blir kvar vid travet”. Man siktar också på att tillsammans med Travskolan marknadsföra sig mot skolorna, Travskolan har 2019 via ett samarbete med ST "Kids Project", likt "Upplev häst" som tidigare genomförts, projektet går ut på att bjuda in sexårsklasser, lågstadieklasser och mellanstadieklasser att komma ut och besöka travskolan.
Man funderar också att köra ponny i samband med provloppsdagarna. Den 11 maj deltar man även i Ponnykampen, som är rikstäckande. Där tävlar travbanornas unga mot varandra i loppkörning, frågesport och laganda.

Tränarföreningen presenterades av Linda Hedström. De har inte haft några möten eller sammankomster så det fanns inget att redovisa.

Lotta Bodin berättar om ASVT som inte har något lokalt arbete att berätta om, däremot sker en hel del på riksplanet. Lotta tycker det är bra att lokalfödda hästar uppmärksammas både av Hagmyren och av annan media. Som medlem har man många förmåner och rabatter, upp till 25 år betalar man endast 100 kr i årsavgift. Den 10/2 har man en träff på Romme som är helt kostnadsfri för medlem upp till 25 år.

De medverkande på mötet fyllde under kvällen i en enkät med Ris & Ros. Den lämnades in när mötet var avslutat och redovisas separat. Under mötet var ordet fritt och då pratade vi om följande:

Bra 2018:
Vi har betalat ut 14,5 miljoner i prispengar, Det mesta på arenan utom läktaren har handikappanpassats, fiber har dragits in, hemsidan och SMS-funktionen uppskattas och fungerar bra.

Bättre 2019:
Det borde finnas fler alternativ på mat under årets Bakluckeloppis, kanske borde den arrangeras en gång även på hösten? Mer information (som denna kväll) gärna en gång/kvartal, där alla får komma till tals och berätta vad som sker. Ett önskemål är att framtida möten startar tidigast kl. 18:00 så att alla hinner vara med. Bättre bana för tävling/träning. Generösare öppettider på banan, bättre skottat vid anläggningen, bättre belysning på och runt banan samt på fasader. Kan man kanske ha LED-belysning på tornen och på sargen runt banan?

Varför är nya stallet låst?
Hanna svarar; Stallet missköts, portar lämnas öppna och lyset står på, det städas och mockas inte efter användning.
– Kan man sätta en duschkabin i nya stallet, Dörrstängare och timer på lyset?

Bygdetrav - Travgala
Bör vara fasta proppar. Inte vettigt att ha två ”fester” med kort mellanrum. Datum 23/2, samtidigt som Travgalan? V75 Bergsåker samma dag! Nytt förslag: 9/3. Vi serverar kålsoppa och ostmacka på dagen och har fest/gala på kvällen, då vi håller till i Travrestaurangen. Maria Lindell är sammankallande till en grupp med representanter från varje förening.

Citytrav
Göran Westberg tycker att vi borde ta upp traditionen med trav på stan igen, tävlingar på Drottninggatan är ett bra sätt att marknadsföra travet och Arena Hagmyren inne i centrum. Mattias fixar nödvändiga tillstånd till nästa Tvärmöte, så fortsätter vi planeringen då.

SMK Hälsinge
Vi kommer att ha årets första tävling lördag 2/2 kl. 9:30 då deltävling 1 av Bilmetro Vinter Cup körs på motorbanan. Den andra deltävlingen sker lördag 2/3.
Nancy frågar vad Hagmyren får ekonomiskt, för samarbetet med SMK Hälsinge; Mattias svarar att överenskommelsen är 50% av vinsten efter avdragna kostnader för respektive event.
Frågan ställs hur man kan marknadsföra Unghästutställningen (och andra events från föreningarna) mer och bättre än tidigare? Mattias svarar att Hagmyren är behjälplig med marknadsföring via våra kanaler i största möjliga mån, om man bara säger till i tid. Ett förslag från Göran Westberg var att oftare visa sig på Visit Glada Hudiks digitala tavlor Vid E4 och Medskog.

Lennart informerade att han har haft ett möte med Mikael Damberg på Hudiksvalls kommun för att se om vi ev. kan hjälpa till med arbetsuppgifter för den del av Omsorgsavdelningen som tidigare höll till i Långvind.

Provlopp
Hanna undrade hur man får till bättre/roligare provlopp för alla?
Det bestämdes att vi provar med föranmälan senast fredag kl. 12:00 för att man ska slippa risken att komma in och vara ensam på banan och att personal på banan vet hur många som vill köra. Vi kör två tempon; 1,40, 1,25 + Ponny. Ingen anmälningsavgift. Onsdagar jämna veckor, -kan vi köra på lördagar även fast det är många söndagstävlingar? Kan vara svårt att få boxar rengjorda till tävling.

Prisutdelning i vinnarcirkeln
Leif Jonsson tycker inte att vinnarcirkeln fungerade bra under förra säsongen. Har vi ingen hästmottagare så får inte ägare, tränare, uppfödare möjlighet att vara med på t.ex. segerfoto. Det kan vara otroligt stort för en liten tränare/ägare att få synas med sin häst i vinnarcirkeln. Ulla svarar; I dagsläget finns inte folk som vill ställa upp på detta. Vill någon från föreningarna hjälpa till med detta så tar vi tacksamt emot förslag. Ska vi anställa någon särskild för detta varje travdag så måste vi se över hur vi får täckning för den kostnaden.

Flytt av Infodisken
Göran Westberg påtalar att disken i Toto-hallen ska flyttas från nuvarande placering upp till platån, så att den syns bättre och att de som jobbar inte står med ryggen mot fönstren och banan. Mattias lovar att det ska vara klart innan 12 april.

Vi tackar för uppmärksamheten och alla är överens om att det varit ett bra och givande möte. Vi bestämmer att nästa träff är på samma plats onsdag 10/4 kl. 18:00.

 

Vid tangenterna: Tommy Svensson
Justerat av: Mattias Frick