Kallelse till NHT:s ord. föreningsstämma 2019

 

 

 

 När du betalat din årsavgift till NHT, eller hämtat ut ditt Hästägarekort för Arena Hagmyren, är du berättigad till följande:

"Innehavaren av detta kort äger tillträde till stall- och publikplats på Hudik-travet Arena Hagmyren, under årets samtliga travdagar.
Gäller EJ parkering eller tillträde till stallbacken på Midsommartravet, Kallblodsdagen och STL."

 

  

 Information från styrelsemötet den 24 september

Hyreskostnader
Vi ser över hyresbilden och och reglerar elkostnaden på anläggningen.
Styrelsen beslutade om månadshyra på 1 100:-/ box exkl. el.
Vad som ingår i den kostnaden framgår enl. kontraktet.

Islandshästar
Ulrika Olsson har fått en förfrågan om en islandshäst-bana. Vi är positiva till ett samarbete, men behöver ta reda på mer vad som gäller.

Mer hästar
JOP har önskemål att utöka antalet hästar på Hagmyren vilket vi ser positivt på.

Ekonomi
Tävlingsnettot ser bra ut. Administrationskostnaden är positiv. Anläggningskostnaderna har dock eskalerat av olika anledningar, t.ex. snön. Vi kommer att se över anläggningsrutinerna för att minska kostnaden. Vi har även betalt ut högre prispengar än budgeterat.

Travskolan
Vår satsning på Travskolan är fortsatt positiv; från 28 till ca 45 elever vilket är en stor ökning.
Skolan har sökt bidrag till nya vagnar via ST och ansökan har beviljats.
Hästhotellet har fungerat bra, men man ska nu vara tydligare med vad som gäller och vad som ingår i hyran.

Höstmötet
planeras till onsdag 21 november 19:00.
Kallelse och mer info om innehållet kommer inom kort.

Styrelsen gm ordf. Lennart Wilhelmsson.

 

Styrelsen informerar från mötet den 4 juni

 • Travskolan rullar på och håller budget, de har haft inhyrda på ”hästhotellet” och det verkar som att kombon travskola-hästhotell är en lyckad satsning. Förhoppningsvis leder det även till att vi får fler b-tränare till Hagmyren.

 •  Ekonomin är i balans, d.v.s. följer budget. Vi har dock inte löst likviditetsproblemen till fullo. Den 1 juli träder ett nytt avtal i kraft när det gäller vår checkräkning, då ATG inte löser den frågan längre. Vi har varit i kontakt med Hälsinglands Sparbank här i Hudiksvall, de har undersökt vår förfrågan och beviljat den.

 • Vår försäljning av lopp och arenareklam fungerar bra och förhoppningsvis knyter Tord fler sponsorer till oss.

 • Via-vägen
  Alla som nyttjar vägen kommer att få vara med och betala för driften. Vi i sällskapet ska betala vår del på cirka 1/3 och resten fördelas på övriga.
  Kostnaden kommer dock att ske löpande vilket kan leda till förändrade kostnader, förhoppningsvis till det lägre och det är vi som kommer att sköta faktureringen. Mattias kommer att kontakta de inblandade och ha ett informationsmöte.

 • Vinnarcirkeln är uppfräschad, lagom till stor-dagarna, men vi skulle behöva fler personal till densamma.

 •  Det kommer att bli hyreshöjningar vid banan med differentierad hyra, d.v.s. beroende på var det hyrs.

 • Nuläges info juli 2018
  Midsommar och våra kallblodsdagar den 1-2 juli med 11 inbjudna kuskar till Perssons 2000 segrar match var väldigt lyckade och styrelsen vill tacka alla som var med och bidrog till ett fantastiskt arrangemang.

 • Travskolans invigning med Stig H som mentor blev också positivt, där travskolans elever och personal skötte det galant.

 • Nu väntar vår traditionellt största dag V75 den 15 sept. och då hoppas jag att ni medlemmar tar kontakt med mig eller Ulla, så att vi alla kan hjälpas åt för att göra den dagen till något extra. Vi behöver hjälp med t.ex. VIP-värdar, Service i vinnarcirkeln, Värdar i Järvsöfaks Lounge, Parkering, Inträde, Förare till servicebil, etc. etc. Listan kan göras lång så jag hoppas och tror att ni vill hjälpa till.

 • Vi vill även tacka ordinarie personal och funktionärer. Ni gör ett jättebra jobb!

OBS: Nästa möte 13 augusti

Ordförande
Lennart Wilhelmsson

 

Styrelsemöte 7 maj 

Städdag, veterinärernas fikarum och bakom stall 19 

Den 22 maj är det städdag på Hagmyren. Alla hjälps åt så gott de kan. Lista kommer att finnas.

Göran Forslin kommer att få använda gamla fikaboden så länge han hyr box vid banan. Den ska flyttas bakom stall 16 och han ska rusta upp den själv. När han inte hyr box längre så är stugan Sällskapets igen. Oordningen, skräpet, bakom stall 19 ska bort. Något för städdagen. 

Viavägen och dess kostnader behöver ses över då det ska vara klart till 1 juli. Ulrika och Åsa kontaktar JOP. Mer vid nästa möte.

Motorbanan ska asfalteras under senhöst nästa år. Motorklubben ska dock köra några ”större” tävlingar under vintern.

Persson 2000 segrar och Sleipnerdagarna
Perssons kuskmatch kommer att ske på den första av våra två Sleipnerdagar. Han kommer att bjuda in sina kombattanter och de ska bo kvar i Hudik för olika arrangemang. Vi ska naturligtvis stå för en del av kostnaderna.
 
Ekonomi 
Mattias berättar att vår ekonomi ser fortsatt bra ut. Problemet är likviditeten, bl.a då vi väntar på pengar för utförda projekt från centralt håll. Mattias ska se över en likviditetsplan.  
 
Ordförande 
Lennart Wilhelmsson
 

 


Styrelsen informerar från årsmötet 23 april

Året 2018 har varit ett bra år ekonomiskt för sällskapet, framförallt i jämförelse med året 2017. Från ett rejält underskott till knappa miljonen i vinst. Förutom den förbättrade ekonomin har vi också färdigställt ett nytt och modernt stall med 40 gästboxar samt byggt ut för parkering av hästtransporter under tävlingsdagarna. Travskolan har fått ”nya” lokaler som renoverats så att det ska passa travskolans verksamhet. Bl.a finns nu handikapptoalett och lektionssal. I anslutning till deras verksamhet finns också möjlighet att hyra boxplats. Något vi kallar hästhotell. 

Under året har också SMK Hälsinge påbörjat sitt arbete med en folkracebana som förhoppningsvis står helt färdig under hösten eller nästa vår.  

På publiksidan har restaurangen fått förbättrat ljud med tillhörande ljudförbättrande dämpning i taket.  Vi har även under året haft en Bakluckeloppis med många utställare och besökare. Fortsättningsvis hoppas vi kunna bredda vår verksamhet ytterligare, så att arenan nyttjas på bästa vis. 

Det sportsliga har som vanligt varit mycket bra. Flera V75 segrar och stora framgångar i de nordsvenska årgångsloppen. Jan-Olov Persson tog sin 2 000 seger som kusk och Matilda Persson fick pris som årets förebild på Parasportgalan  2017. För övrigt den första inom travsporten som nominerats.


Val av styrelseledamöter 

Omval på fyra år: Lennart Wilhelmsson och Alf Pettersson 

Kjell Persson valdes in på fyra år då Jan-Olov Persson avgår 

 
Val av styrelseordförande för ett år 

Lennart Wilhelmsson valdes på nytt 
 
En motion gällande Viavägen har lagts fram av en medlem. Mötet beslutade att motionen ska bifallas och att det ska gälla från 1 juli. Styrelsen får i uppdrag att färdigställa detta. 

Ordförande 
Lennart Wilhelmsson

 

 

Styrelsen informerar från mötet den 26 mars

 • Kostnaden för Viavägen har tagits fram av Lasse Styf och Mattias Frick och diskuterats i styrelsen. Styrelsen ger till uppdrag till J O Persson att starta en ”Vägförening”, som reglerar kostnaden till de som nyttjar vägen och där Hagmyren betalar sin del av användandet. - Det har inkommit en motion om Viavägen och ovanstående kan vara en lösning.
 • Lennart har kartlagt A-tränarnas tankar kring travet och sina verksamheter. Inom en snar framtid samlar vi B-tränarna för att lyssna samt utbyta tankar och idéer.
 • Vi kommer att lyfta några ”Pegasus” frågor på årsmötet.
 • Snöröjningen har i år varit dyrare än vad vi hoppats på i budget.
 • Ekonomin (jan-feb) är i balans enl. budget.
 • De gamla övervaknings kamerorna är helt slut vilket betyder att vi måste byta ut dem och även installera fiber som de nya kräver. Vi kommer att gräva och lägga ner fiber till de två masterna 800 kvar och 400 kvar.

Ordförande Lennart W.

 

Styrelsemöte tisdagen den 27 februari 2018

 • Funktionärslönerna är klara
 • Vi kommer att få nya totoansvariga från Hudiksvall med omnejd
 • Via vägen är under utredning. Mattias tar fram exakta kostnaden. Beslut i frågan till nästa möte
 • Vi kommer att få hiss och en handikapptoalett installerad i anslutning till restaurangen under våren. En uppsnyggning av entrén ingår i densamma. Styrelsen valde SW-byggs offert
 • Vi kikade på budgeten, som kommer att få en närmare presentation på årsmötet. Vi siktar på ett plusresultat även 2018
 • Organisation Hagmyren 2018: Mattias tar rollen som platschef och Lennart som arbetande ordförande. De kommer att ta ut lön löpande till en kostnad per timme. Beslutet är enhälligt i styrelsen
 • Lennart lyfter Pegasus 2020 och vill att vi ska välja något/några mål som vi vill jobba och engagera oss med. Fortsätta diskussioner vid nästa möte

 

Styrelsemöte 27 januari

 • Vi kommer fortsättningsvis att kalla oss Hagmyren Hudiksvall, men förslag på Arena Hagmyren finns och kommer att tas upp på årsmötet
 • Mattias ska se över arbetet fördelning stallbacke/ travskola
 • Vi kommer att köpa nya positions/domar-kameror, eftersom våra befintliga har fallit för ålderdomssträcket. Åtgärden skall förhoppningsvis vara klar innan den 26 mars när vi har vår första travdag 2018
 • Vi jobbar med funktionärs-avtalet som skall vara klart i början av mars
 • Handikapphissen till restaurangen är under uppbyggnad. Taket i restaurangen är klart och både ljud och ljus skall fungera klanderfritt. Åtgärden med högtalarna ute väntar på bättre väder. Tankar kring nya infohörnan jobbar en skola (inriktning grafisk design) med
 • Arbetsfördelningen mellan Ulla och Tommy fungerar på ett positivt sätt. Mattias kommer eventuellt att jobba som operativ chef/platsansvarig och Lennart tar mer av ordförande-rollen. Mer diskussioner och ett beslut i frågan till nästa möte
 • Åsa, Ulrika, JOP ser över vilka möjligheter och alternativ som finns i förhålladet till hur mycket Via-vägen kostar
 • 2017 kommer vi att ha ett positivt resultat och budgeten för 2018 skall vara inne v. 6. Mer info. vid nästa möte
 • Vi ser över möjligheterna till värmepumpar på publiksidan i samråd med kommunens energirådgivare. Tidningen Travronden har sagts upp för styrelsen och personalen p.g.a att sparbetingen fortfarande finns
 • Kommande styrelsemöten: tis 27 feb, mån 26 mars, mån 23 april (årsmöte), mån 21 maj

Ordförande
Lennart Wilhelmsson

 

Hagmyren vecka 51

 •  Jan Erik Gustavsson fortsätter att skriva om Hagmyren-hästarna på turné även 2018
 • Vi planerar större kallblodsdag 2019. En skrivelse om våra propositioner skickar vi till ST
 • NHT kommer att döpa ett lopp efter Just Indeed i samband med Midsommartravet 2018
 • Mattias och Ulrika har mandat att ersätta Lennart vid ST:s fullmäktigemöte
 • Ersättningen till Lennart, Mattias, och Mats bokförs under konto 6810. Budgeten hålls och är bra redovisad
 • Kommande projekt för att höja publikanläggningen diskuterades;
 1. Innertak samt ljud/ljus i restaurangen
 2. Storbildsskärm och ljud och ljus på innerplan/ i samband med publikytor
 3. Handikappanpassning restaurang med hiss och toalett
 4. Pub och altan i närhet till infohörnan i totohallen

Ordförande
Lennart Wilhelmsson

 

Hagmyren vecka 49

Några ord från vårt styrelsemöte möte 4 december.

 • Arena Hagmyren kommer tillsammans med Bollnäs-travet att arrangera en travgala som i år äger rum på Scandic i Bollnäs den 3 februari. Ulla Svensson på sekretariatet tar emot anmälningarna från båda banorna
 • Vi har beslutat att bygga ett akustiktak i restaurangen och förbättra både ljud och ljus i lokalen
  Handikapp-hiss till restaurangen kommer att installeras
 • Vi jobbar i samarbete med ST, just nu med ”Svensk travsports managementsprogram” som skall ligga till grund för idéer och synpunkter i travbanornas gemensamma plattform. (Hypergene sport) enl. Pegasus 2018-2020
 • Vi har beslutat att inträdesavgifterna för V75 och Midsommar 2018 blir 100 kr som föregående år. De andra större dagarna gäller 50 kr i inträde
  Parkeringen dessa dagar kommer vi att ta ut en avgift för, med en förhöjd avgift på Drive in
 • Åsa Wassberg kikar på offerter gällande installation av bergvärme till lokalerna på publiksidan
 • SMK kommer att köra två tävlingar på anläggningen; 27/28 januari och 16/17 februari
  De kommer att använda banan och Via vägen är körbar
 • Under motorveckan v. 29, 17/18 juli i Hudiksvall kommer SMK att ha en aktivitet på Arena Hagmyren
 • Frikort utfärdade av Norra Hälsinglands Travsällskap gäller på Hagmyren. Ej andra banors frikort

Ordförande
Lennart Wilhelmsson

 

Hagmyren vecka 47

Information från Styrelsen efter Höstmötet måndag den 20 november

 • Mötet beslutade att höja medlemsavgiften till 400 kr och då ingår inträde till samtliga travdagar på Arena Hagmyren. Det kommer att finnas möjlighet att få reducerat pris på 100 kr på Sleipners ELLER Hästägareföreningens medlemsavgifter. Detta skall anges vid inbetalning och ske vid samma tillfälle, senast 31 januari.
  NHT + Hästägareföreningen = 500 kr, NHT + Sleipner = 550 kr
 • Ekonomin ser fortfarande ljus ut och vi räknar med ett plusresultat 2017

 • 22 travdagar och en ponnydag kommer det att bli även 2018

 • Prissummorna kommer i vanliga lopp 2018 som planerat att höjas med hjälp av Pokalårspengarna

 • Vi kommer att lägga fokus på våra stora dagar; V75, midsommar och Sleipner-dagarna, som blir våra huvudattraktioner 2018

 • Vi satsar på travskolans verksamhet samt det blivande hästhotellet

 • Regionsfördelningen görs om och vi delar Ljusdal med Bollnäs. Vår region blir således Hudiksvall, Nordanstig och halva Ljusdal

 • Vi har planer på en handikapphiss till restaurangen och en handikapptoalett på övre plan
 • Planer finns också  på att förbättra ljudet i restaurangen
 • En handikappramp utanför sekretariatet är under uppbyggnad

 • Höstmötet vädjar till samtliga att hjälpas åt för att göra banan bättre och ännu mer attraktiv
 • Styrelsen jobbar med mål och handlingsplaner enligt Pegasus 2020 för att göra Arena Hagmyren ännu attraktivare för både aktiva och besökare.

Ordförande
Lennart Wilhelmsson

 

 

Hagmyren vecka 45

Hej!

Här kommer några ord från vårt senaste styrelsemöte.

 • Antalet travdagar blir oförändrat 22 st. även 2018
 • Vi tävlar Elitlopps-fredagen 25 maj
 • Våra stora kallblodsdagar Sleipnerdagarna, sker söndag 1 juli (GS 75) och måndag den 2 juli (V64)
 • Trav på midsommarafton som traditionen bjuder
 • V75 den 15 september
 • Regionsfördelningen som ligger till grund för ekonomin har reviderats på ett positivt sätt
 • Medlemsavgiften för sällskapet diskuterades och kommer att ventileras på höstmötet
 • Rustningen av stall 20 där vi kommer att erbjuda Travskola och Hästhotell, är i full gång
 • Prissummorna i de vanliga loppen kommer att höjas. ”Pokalårspengarna” borgar för detta
 • Vi ser över nyttjandet av dagstallarna för att för att eliminera kostnaderna
 • Brukshundklubben hyr som tidigare år toto-hallen under vintern
 • Ekonomin ser fortsatt bra ut efter ett hårt arbete med både kostnader och intäkter. Vi återkommer med en utförlig info på höstmötet den 20 november
 • Vi ser över avtalet med toto-personal och funktionärer under början av december
 • Ulla, Tommy och Tord kommer att göra ett studiebesök hos TR media som framställer våra program

 

Med vänlig hälsning:

Ordförande Lennart Wilhelmsson.

 

 

Hagmyren vecka 40

Hej!

-Här kommer några rader om vad som hänt och händer på Arena Hagmyren just nu.

 • Bygget av vårt projekt Travskola/Hästhotell som styrelsen har beslutat att förlägga
  i stall 20, är igång och vi hoppas att det skall bli verklighet innan jul.
  Hanna Forslin har som ansvarig för Travskolan, gjort en projekt ansökan till ST och fått ett positivt besked för bidrag till våra investeringar.

 • Nya dagstallet är nästan klart, dräneringen på norra sidan är kvar att göra.

 • Skogsvårdsstyrelsen har hjälpt oss med att röja och att öppna ytorna mellan stall 20
  och stall 18,19.

 • Mats Sahlén kommer att vara sportansvarig på Hagmyren 2018.

 • Planeringen av våra travdagar 2018 är nästan klar. Vi kommer att ha oförändrat antal dagar som 2017. Några positiva signaler kring detta är att vi har tävlingar annandag påsk, midsommarafton, Sleipnerdagarna 1 och 2 juli och V75 15 september.

 • SMK Hälsinges arbete med motorbanan på innerplan flyter på enligt plan.

 • Ekonomin som gjorde en kraftig dipp 2016 har vi vänt och vi ser nu en positiv, ljusare framtid.

 • Vi jobbar med Pegasus 2020 och dess strategiska mål som skall föra travsporten och dess utövare framåt.

 • Tord Amré jobbar med Sponsring/Marknad för Hagmyrens räkning.

 • Vi underhåller och utvecklar våra informationskanaler; CRM (mobil), hemsida och
  Facebook, som nu börjar ta form. Synpunkter, förslag och idéer tas gärna emot av Tommy Svensson och Matilda Persson.

 • Nu ser vi fram emot Höstmötet som är den 20 november, se separat info här på sidan.

-Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor och funderingar, tankar och idéer 
och vill vara med och utveckla Arena Hagmyren!

Lennart Wilhelmsson
Ordförande
Norra Hälsinglands Travsällskap