Norra Hälsinglands Travsällskaps ordinarie föreningsstämma avhölls onsdag 21 april.

Några beslut som togs följer här:

Efter förslag från valberedning att via fyllnadsval välja in Anders Zetterlund i styrelsen istället för Åsa Wassberg Englund.

Mötet valde Mattias Frick som styrelseordförande för ett år.

Som revisor valdes Pekka Anderman med Johan Ågren som suppleant.

Som revisor från sällskapet valdes Leif Jonsson med Per Sandström som suppleant.

Som ordförande i valberedning valdes Björn Swenson och som ledamöter Caroline Holm, Hans Östberg, Lisa Gjers samt Ulf Larsson.

 

Här finns stadgarna för Norra Hälsinglands Travsällskap (NHT).