Vi i HAGMYRENS DAMKLUBB ansvarar själva för innehållet på denna sida.

 

Vill du bli medlem?
Sätt då in 100 kr på postgironr 4370702-5 och skriv namn, adress och telnr.
Välkommen till vår förening!!

Ordförande:

Inger Forslin
inger_forslin@hotmail.com

Kassör:

Ann Dehlin

Sekreterare:

Jenny Mattsson

Ledamot:   

Lisa Sundberg

Sandra Hammarlund

Inger Forslin

Linnea Holappa

Caroline Holm

Suppleant: 

Katarina Sjödin

Jennie Mood